örök barátok

Örök barátok

Néhány találó gondolat, amiket évekkel ezelőtt találtam és aztán valahogy azóta is velem maradtak.

„Kepler az első törvényt, mely azt mondja, hogy a bolygók ellipszisekben mozognak, melyeknek egyik gyújtópontjában a Nap áll, a Mars bolygón tett megfigyeléseiből vezette le. Arra a gondolatra jött, hogy az eme bolygó körmozgásában levő rendetlenségek talán épen onnét erednek, hogy Kopernikus-nak az a föltevése, mely szerint a bolygók körökben mozognak, helytelen. Megpróbálta tehát, hogy mi jönne ki, ha a pályát ellipszisnek venné, s a Napot annak egyik gyujtópontjába helyezné. Az eredmény az volt, hogy a rendetlenségek egyszerre eltűntek, s helyüket a legszebb harmónia foglalta el.

A második törvény, mely szerint «a Naptól a Marsig húzott egyenes vonal eme bolygó mozgása közben egyenlő időkben mindig egyenlő téreket fut meg», most már csakhamar fel volt találva. Kepler az Astronomia nova-ban a Marsról, mozgása látszólagos rendetlenségeire czélozva, úgy beszél, mint egy ellenségről, melyet a csillagászok sokáig nem értettek, de most a győzőnek hűséges alattvalójává lett.”

___
in: Czógler Alajos, A fizika története életrajzokban I/II. (1882), Kepler, II. Kepler asztronómiája, 156-157. o.

http://leporollak.hu/tudomany/czogler/CZOGLER.HTMhttp://mek.oszk.hu/03500/03574/html/cz1.htm

Mikor Dion, aki letaszította a trónról Dionysiost, arról értesült, hogy Kallippos, akiben barátjai közül a legjobban megbízott, merényletet sző ellene, nem tudta rávenni magát a dolog kivizsgálásra, mondván: „jobb meghalni, mint úgy élni, hogy az ember folyton-folyvást szemmel kelljen tartsa nem csak az ellenségeit, de még a barátait is”.

___
in: Plutarch, Moralia, Sayings of Kings and Commanders, Dion, (177)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0193%3Achapter%3D24%3Asection%3D1

Mikor egy illető vizet öntött Archelaus (makedón király) fejére és barátai mind az illető megbüntetése mellett erősködtek, azt mondta: „Dehát nem is rám öntötte ő a vizet, hanem egy másik emberre, akinek ő engem gondolt.”

___
in: Plutarch, Moralia, Sayings of Kings and Commanders, Archelaus, (177)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0193%3Achapter%3D25%3Asection%3D5

~ „Ne a régiek nyomdokában igyekezz járni; igyekezz arra, amire ők is igyekeztek.”

~ „Ne a régiek nyomdokát tartsd szem előtt; tartsd szem előtt azt, amit ők is szem előtt tartottak.”


"Do not seek to follow in the footsteps of the men of old; seek what they sought."

— Matsuo Basho

___

in: KBZ, 6:512; translation is from Sources of Japanese Tradition, ed. Ryūsaku Tsunoda, Wm. Theodore de Bary, and Donald Keene (New York: Columbia University Press). *KBZ: Kōhon Bashō zenshū (The Complete Works of Basho) → A Study of Japanese Aesthetics in Six Parts by Robert Wilsonhttps://www.thehaikufoundation.org/omeka/files/original/7c30bd2968f67bd2e118c21b98755c0b.pdf

Csak egy kérdés: Miért?

Láttam valamit: Mi volt az?

___
in: Babylon 5, s01e06